Fény az alagút végén ...
A LézerSzínház kalandjai
(folytatásos rémtörténet dokumentumokban)

Dokumentumok napról-napra:
(A friss események a laptetején, a történet eleje a lap alján található!)

 

2011. október 06.
Újabb fejezet kezdõdött a LézerSzínház hányattatásainak kafkai történetében!

Megszületett a Legfelsõbb Bíróság döntése, amelyben hatályon kívül helyezi a Fõvárosi Ítélõtábla tavaly decemberben hozott ítéletét.
Az Ítélõtáblának a végzés rendelkezõ részében leírt intenciók alapján kell eljárnia következõ tárgyalásán, 2012. februárban.


2010. december 15.
A LézerSzínház nem tarthatja meg elõadásait a népligeti Planetáriumban.

Fordulathoz érkezett a LézerSzínház fennmaradásáért folytatott, immár hat éve tartó jogi huzavona.

Korábban két elsõfokú bírósági ítélet a fényszínházat fenntartó Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület (MMS) kérelmének adott helyt.

December közepén azonban, a Fõvárosi Ítélõtábla úgy döntött, hogy a budapesti Planetáriumban 30 éve mûködõ LézerSzínháznak, illetve az MMS-nek nincs olyan közvetlen jogi érdeke, amely alapján a Magyar Állam képviseletében eljáró Kincstári Vagyoni Igazgatóság (KVI) és a Planetáriumot mûködtetõ Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) között létrejött szerzõdések érvénytelenségének megállapítását kérhetné a bíróságtól.

Az Ítélõtábla döntése következtében a LézerSzínháznak ki kell költöznie a Planetárium épületébõl, így nem tudja megtartani a korábban meghirdetett elõadásait.


2010. szeptember 1.

A Kõbányai Önkormányzat Hatósági Foosztálya szeptember elsején kiadott újabb Végrehajtást elrendelõ végzésben "feljogosítja" a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesületet, hogy a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulat (TIT) kötelezett költségére és veszélyére

 • a lézerszínházi elõadások megtartása céljából a Budapest Népligeti Planetáriumba a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület, valamint a közönség bejutása érdekében szükséges cselekményeket elvégezze vagy mással elvégeztesse,
 • a lézerszínházi elõadások megtartása érdekében a Budapest Népligeti Planetáriumban az áramszolgáltatást helyreállítsa vagy mással helyreállíttassa.

2010. augusztus 16. -

A Kõbányai Önkormányzat Hatósági Fõosztálya augusztus 16-án kiadott Végrehajtást elrendelõ végzésben kötelezi a TIT-et az elõadások akadályozásának azonnali megszüntetésére.


2010. augusztus 9.
"KITÖRT A II. HÁBORÚ"

A Planetárium õrzésével megbízott õrzõ-védõ Kft. emberei - az õket megbízó TIT utasítására hivatkozva - nem adják ki az épület közönségforgalmi részének kulcsait. Így nincs lehetõségünk a LézerSzínház esti elõadásainak megtartására.

De mi is történik valójában?
2010. elején a TIT bejelentette, hogy pont az idegenforgalmi fõszezon közepén felújításba kezd a Planetáriumban. A LézerSzínház vezetõi tiltakoztak: Az esti elõadások megtartása mellett, a nappali órákra szervezzék a munkálatokat (...pont úgy, ahogy már számtalan alkalommal megtörtént az elmúlt 30 év során, ... mint legutóbb: 2006 nyarán!)
Ha ez valamiért nem megoldható, akkor halasszák kevésbé frekventált idõszakra a felújítást!
...Nem tették!

Mindezt annak tudatában teszik, hogy a Kõbányai Önkormányzat Hatósági Osztálya még 2008. októberében kelt határozatában kötelezte a TIT-et arra, hogy semmilyen formában ne akadályozza LézerSzínház elõadásainak megtartását.


2010. március 22.
Ismételten ítéletet hirdetett a Fõvárosi Bíróság:

Az immáron a második, "elsõfokú" ítélet kimondja a TIT és az állam között a Planetárium ingyenes használatával, tulajdonlásával kapcsolatos összes szerzõdés jogszabályba ütközõ, semmis megállapodás, a TIT - Egyesületünk (MMS) felé - 2005. februárjában kelt felmondása érvénytelen.

A bíróság megállapítja továbbá, hogy a felperes (MMS) "1990. szeptember 25-ét megelõzõen a mûködéséhez szükséges indokolt mértékben, kulturális-mûvészeti, alapszabályában meghatározott közhasznú céljaihoz közvetlenül, folyamatosan és jóhiszemûen használja a Planetárium épületét, és ezáltal az 1990. évi LXX. törvény 4.§-a szerinti harmadik személynek minõsül".


2009. január 21.
A Fõvárosi ítélõtábla az elsõfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezi, és az elsõfokú bíróságot a per újabb tárgyalására és újabb határozat hozatalára utasítja.

"...az elsõfokú bíróság nem bírálta el azt a kereseti kérelmet, hogy a felperes (MMS)„az 1990. évi LXX. törvény 4. §-a szerinti „harmadik személynek" minõsül-e" és ezzel megsértette az ítélet teljességének a Pp. 213. § (1) bekezdésében megfogalmazott követelményét."

"... a beadványban írottakhoz képest az elsõfokú bíróság túl is terjeszkedett a kereseten, tekintve, hogy végleges keresetében a felperes (MMS) nem kérte az 1995. szeptember 30-i használati szerzõdés, csupán az I. rendû alperesi (TIT) felmondás érvénytelenségének megállapítását."

"Az elsõfokú bíróságnak a megismételt eljárásban permegszüntetés terhével kell felhívnia a felperest a tulajdonos Magyar Állam perbeállítására [Pp. 157. § a) pont; Pp. 130. § (1) bekezdés g) pont], ezt követõen pedig az ítélet teljességének és a kereseti kérelmen való túlterjeszkedés tilalmának betartásával kell érdemi döntést hoznia."


2008. november 12.
És a csoda bekövetkezett! Este hét órakor a LézerSzínház villanyfényben úszó planetáriumi irodájából - élõ, egyenes adásban - beszélgetést hallhatott a Klub Rádió Kontra címû mûsorának hallgatósága a Planetárium igazgatónõje és a LézerSzínház mûvészeti igazgatója részvételével.
A beszélgetésbõl kiderült, hogy a kõbányai Jegyzõ határozata megtette hatását: szerdától vissza állt a régi rend. A LézerSzínház ismét megtarthatja elõadásait a népligeti Planetáriumban.
2008. november 10.
A Planetárium még most sem tud - nem akar tudni - semmirõl.... Sötét van és egyre hidegebb.

A szombati eseményekrõl tudósítva részletes beszámolót tesz közzé az INDEX hírportál. A Folytatódik a csillagok háborúja a Planetáriumban címû írásban olvasható a Planetárium igazgatónõjének nyilatkozatából megtudtuk, hogy a saját intézményével kapcsolatos tények ismerete nem erõssége.

A NÉPSZABADSÁG ONLINE "Lézerszínház: kívül tágasabb" címmel közöl beszámolót az eseményekrõl. A riportból az derül ki, hogy a Planetárium igazgatónõje még november 10-én, hétfõn sem kapta meg a jegyzõ határozatát.

A MAGYAR NEMZET "Kafkai történet a Népligetben" címmel közöl írást az eseményekrõl.


2008 november 5.
Reményeink szerint 2008. november 8-án, szombaton este a Planetárium kupolája alatt ismét villogni kezdenek a komputerek jelzôfényei, felizzanak a lézercsövek, zümmögni kezdenek a vetítôk. Ismét kezdetét veszi egy technikailag iszonyúan bonyolult játék, amelynek végeredménye mégis szívbôljövôen egyszerû, azt szeretnénk mondani: hogy szeretjük ami szép, izgalmas és nem bírjuk ki, hogy ezt ne mutassuk meg másoknak is.

2008 október 31.
A Kõbányai Önkormányzat Jegyzõje Határozatban tiltja el jogellenes magatartásának folytatásától a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatot:

kötelezem a Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatot, hogy a Budapest Népligeti Planetáriumban a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület lézerszínházi elõadásainak megtartását ne akadályozza, ennek megfelelõen a korábban kialakult gyakorlat szerint a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület részére a Planetárium kupolatermének használatát tegye lehetõvé és a közönség bejutását ne akadályozza,
a Planetáriumon belül a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület számára az áramszolgáltatást állítsa helyre,
a jövõre nézve eltiltom a fenti birtoksértõ magatartás megismétlésétõl.

Most sem telnek eseménytelenül és folyamatosan íródnak a "történet" újabb lapjai. A Kõbányai Önkormányzat Jegyzõjétõl kértünk gyors segítséget (még szeptember 15-én). Nem szeretnénk, ha bármi is befolyásolná a döntést, ezért az újabb fejezeteket, csak e döntés meghozatalát követõen tesszük nyilvánossá.

Minden olvasónk türelmét köszönjük!Kár volt "reménykedni."... Hetek óta, esõben, hidegben állva, a Planetárium bezárt ajtaja elõtt fogadják a más módon nem értesíthetõ nézõket a LézerSzínház munkatársai.

IGAZI BOTRÁNY! EZ CSAK MAGYARORSZÁGON TÖRTÉNHET MEG! - mondják legtöbben.

Sajnos, azoknak akik hónapokkal korábban megvásárolt jegyekkel vidékrõl, külföldrõl hiba jönnek az elõadásokra nem vigasz, hogy visszaválthatják a jegyeket. A szervezésben közremûködõ külföldi utazási irodák katalógusaiban ajánlott "budapesti kulturális csemege" keserû csalódássá vált!


2008 szeptember 17.
A TIT képviseletében eljáró ügyvéd szeptember 12-én kelt (de majd csak 17-én megérkezett) levelében közli, hogy a TIT "vezetése" által kiadott utasításra szüntették be az áramszolgáltatást.

Az ügyvédet szemlátomást nem zavarja az elõzõ (szeptember 1-én kelt) levélben is megismételt tény, ami szerint a LézerSzínház költségeinek térítését a Planetárium üzemeltetõje nem hajlandó felvenni immáron harmadik éve. Most, - az áram kikapcsolásával, az épület bezárásával, az erõszak alkalmazásával - egy alaptalan számla kifizetését akarják kikényszeríteni!

A TIT ügyvéd válasza(*.pdf)


2008 szeptember 11.
A LézerSzínház igazgatója levélben kéri a Planetárium igazgatóját fontolja meg, hogy a döntése következtében aránytalanul nagy kár keletkezik az egyébként rendelkezésükre álló költségtérítés megszerzése érdekében.

"Reménykedem abban, hogy a fentiek elgondolkodtatják és már a mai napi elõadásunk megtartása elõl az Önök által mesterségesen elõidézett akadályt elhárítja és errõl idõben értesít."

A LézerSzínház levele (*.pdf)


2008 szeptember 10. - "KITÖRT A HÁBORÚ"
A planetáriumi igazgató - Lorenz Kinga - személyes utasítására az épület õrzésével megbízott örzõ-védõ Kft. emberei nem adják ki az épület közönségforgalmi részének kulcsait. Az épület személyzeti portáján sorfalat állva az igazgatónõ, az õrzõ-védõ cég területi vezetõje és a cég öt további munkatársa szóban közli, hogy az áramot kikapcsolták, az épületet "biztonsági okokból" zárt objektummá nyilvánították. Az Multimédia Stúdió, illetve a LézerSzínház munkatársai közül egyszerre legfeljebb három fõ tartózkodhat az épületben.

A LézerSzínház munkatársai a bezárt épület elõtt a Népligetben fogadják a megdöbbent közönséget. Vidékiek, külföldi utazási irodák által szervezett dán és német túristák, a hazai programmagazinokból tájékozódó egyszerû színházlátogatók megdöbbenéssel fogadják a számukra elképzelhetetlennek tûnõ helyzetett.


2008 szeptember 8.
A MMS jogásza válaszlevelében közli, hogy rendelkezésre áll a költségek térítésének fedezete és a LézerSzínház "nem szándékozik kitérni az általa vállalt üzemeltetési költséghányad kifizetése elõl". A levél méltányos ajánlatot tartalmaz a 2007. novemberi "vízelzárás" következtében keletkezett károk elszámolásáról.


2008 szeptember 1.
A TIT képviseletében eljáró ügyvédi iroda szeptember 1-jén kelt levelében közli, hogy nemfizetés esetén a TIT nyolc napon belül az elektromos áram és a víz használatának lehetõségét megszünteti. (A levél írója valószínûleg nem tudott arról, hogy a vizet már 2007. novemberében elzárta a TIT.)

A fenyegetõ hangvételû levél a fizetési kötelezettségei elmulasztásával vádolja a LézerSzínházat, miközben a színház a korábbi évek gyakorlatának megfelelõen minden negyedévben befizette a költségek térítését... Ennek tudatában a TIT - immáron három éve - "elfelejtette" kiállítani és benyújtani az errõl szóló számlákat.


2008 július 17.
A TIT képviseletében eljáró ügyvédi iroda július 17-én kelt levele mellé megküldi a TIT központ részérõl, a Planetárium 2005. szeptember 5. és 2008. június közötti költségeirõl kiállított számlát. A számla összege "mindössze" csak a duplája a LézerSzínház eddig ügyvédi letéti számlára fizetett költségtérítésének. (A TIT indoklás és egyeztetés nélküli tételeket - közüzemi költség címen - kíván felszámítani a LézerSzínházzal szemben.)
Az MMS 2008. augusztus 5-én visszaküldte a tartalmában és összegszerûségében kifogásolt számlát.


2008 június 06.
A Fõvárosi Bíróság ítéletben mondta ki a TIT és az állam között a Planetárium használatával, tulajdonlásával kapcsolatos összes szerzõdés és a TIT - Egyesületünk felé - megküldött felmondásának érvénytelenségét.

 

2006 augusztus 24.
Ténylegesen megkezdõdik a "felújítás". Elsõ lépésként tokostul eltávolítják a kupola fõbejárat felõli ajtaját és leszedik az ajtók fény- és hangzáró függönyeit. (Kérdés: Tartható e úgy elõadás a Planetáriumban, hogy besüt a nap az elõadótérbe. Válasz: nem) A délután 4-kor elõállt helyzetre gyors megoldást kellett találni. A színházi szakma szolidaritása mentette meg az esti elõadást. Két órán belül rendelkezésünkre állt a szükséges mennyiségû lángmentesített fényzáró függöny anyaga, amit a LézerSzínház tecnikusai, elõadói, a jegyszedõ és a jegypénztáros közös erõvel addig szabtak vartak, amig sikerült az elõadáshoz szükséges tökéletes sötétséget biztosítani.

A kivett ajtó pótlására csak szeptember végén került sor. Igaz ekkor "két nap alatt" kicserélték az összes többi ajtót.


2006 augusztus 14. 17:15
Ezek után érkezett el a meghirdetett felújítás elsõ napja. Munkások ezen a napon nem jelentek meg, csupán a TIT gazdasági vezetõnõje, aki saját testi valójában állt a Planetárium személyzeti portáján a LézerSzínház munkatársai elé azzal, hogy õ itt nem enged be senkit, mert az épületet "veszélyes" építési területté nyilvánították ahová nem léphet be senki, mert mostantól õ vállalja a felelõsséget.

Ezzel egyidõben átadták a TIT igazgató levelét amelyben megismétli korábbi mondandóját.

A Planetárium Portaszolgálatát írásban utasította a TIT igazgatója, hogy a LézerSzínház munkatársainak a kulcsokat ne adják ki.

Kb. háromnegyed órás huzavona után a jelenlévõk tudomásul vették, hogy az elmúlt 26 évben a LézerSzínház elõadásainak idõpontjában a LézerSzínház vezetõje volt a felelõs személy és ez azóta sem változott, így este hét órakor írásban is rögzült ez a tény, majd megnyíltak a kapuk.

Az aggódó közönség az épület mellé telepített mobil WC-ben könnyebbülhet meg, mert biztos ami biztos az épület mellékhelyiségeit a TIT lezárta.

 • A felelõsség gazdára talált... (*.pdf)

 • 2006 augusztus 9.
  A barátságtalan TIT levélre írt válaszában a LézerSzínház egyértelmûsít: vagy együttmûködés mellett az elõadások megtartása, vagy elhalasztott felújítás...

 • Vagy - vagy... írja a LézerSzínház igazgatója(*.pdf)

 • 2006 augusztus 8.
  A TIT igazgatója közli, hogy Õ nem azt kérte, hogy az "átvészelés technikájáról tájékoztassuk"..Megismétli:. "a felújítás ideje alatt elõadások megtartására nincs lehetõség".

 • Nem örülünk, hogy örülnek... írja a TIT igazgató(*.pdf)

 • 2006 július 20.
  A LézerSzínház mûvészeti vezetõje tájékoztatja a TIT igazgatóját, hogy a felújítás alatt is megszervezik a közönség biztonságos kiszolgálását.

 • Örülünk a felújításnak... írja a LézerSzínház igazgatója(*.pdf)

 • 2006 július 18.
  A TIT Igazgatója levélben erõsíti meg a szóbeszédet, miszerint 2006. augusztus 10-tõl szeptember 20-ig felújítási munkák kezdõdnek, ezért a Planetáriumban mûsorok (LézerSzínház) megtartására nincs lehetõség.

  A LézerSzínház a fõváros azon kevés kultúrális intézményeinek egyike, ahol a nyári idegenforgalmi fõszezonban teljes üzem fogadja a külföldi túristákat. Ennek legfõbb oka, hogy az elõadások a magyar nyelv ismerete nélkül is tökéletesen élvezhetõk, amit különös örömmel fogadnak a kulturális programokra is fogékony külföldiek. A hosszú évtizedek alatt kialakult gyakorlat szerint a "nyári évadot" az idegenforgalmi irodák által hónapokkal korábban szervezett csoportok, a budapesti és balatoni szállodákból hozzánk irányított vendégek töltik meg.

  Ezért, különös meglepetésként ért minket, hogy a TIT elhatározta, hogy a Planetárium - amúgy ténylegesen felújításra szoruló - mellékhelyiségeit az idegenforgalmi fõidény közepén augusztus 15-tõl kívánja átépíteni. Ez azért tûnt igazán különös ötletnek, mert a Planetárium és a LézerSzínház minden év júniusában "karbantartási szünetet" tart amikor az iskolakirándulások szezonja után, a túristák érkezése elõtt nyugodt körülmények között lehet a szükséges munkákat elvégezni. Így történt ez 2006-ban is.

  FELÚJÍTÁS FÕSZEZONBAN - 2006 július-szeptember

  A "per" idõszakában is eseménydús hétköznapokat éltünk meg, amit a külsõ szemlélõ számára is érthetõ szerkezetben szeretnénk bemutatni. Ezért, az egymással összefüggõ eseményeket egy-egy összefoglaló blokkban olvashatják.


  Nem teltek eseménytelenül és folyamatosan íródtak a "történetünk" újabb lapjai. Újabb és újabb dokumentumok születnek és kerülnek elõ az ismeretlenségbõl. De, mivel 2005. nyarán az igazságszolgáltatás segítségét kértük e meglehetõsen bonyolultra kerekedett "történet" kibogozásához, nem szerettük volna, ha bármi is befolyásolná a független bíróság döntését.
  Ezért, az egyébként meglehetõsen fordulatos újabb fejezeteket, csak az ítélet meghozatalát követõen tesszük nyilvánossá. (Az elsõfokú ítélet 2008. június 6-án megszületett! Az ítélet és a közel 10 oldalas indoklás itt olvasható.)

  Minden olvasónk türelmét köszönjük!


  2005 november 11.
  A Fõvárosi Fõügyészség felszólítja a TIT elnökét a tagfelvételi eljárás kapcsán kialakult mulasztásos törvénysértés kiküszöbölésére.

  A Fõvárosi Fõügyészség értesítése (*.pdf)


  2005 október 13.
  A Multimédia Stúdió tájékoztatja a Planetárium igazgatóját, miszerint:
  "A TIT korábban közölt felmondását - egyesületünk - nem tudta elfogadni, s az erre alapított új díj-fizetés jogalapját és összegszerûségét sem fogadja el. Egyben szeretném tájékoztatni, hogy Egyesületünk az eddigieknek megfelelõen - a negyedév végén - a részünkre leszámlázott díjat átutalta, a le nem számlázott díj-hányadot ügyvédi letéti számlára fizette be a Planetárium javára. Jogi képviselõnk a befizetés tényérõl értesítést küldött a TIT jogi képviselõje részére."

  Tájékoztatás a Planetárium igazgatójának (*.pdf)

  (Természetesen a költségtérítést azóta is minden negyedévben letétbe helyezzük, de az idõközben sokmilliós összeget sem a Planetárium, sem az "üzemeltetõ TIT nem vette fel.)


  2005 szeptember 22.
  A TIT képviseletében eljáró ügyvédi iroda szeptember 16-án kelt levelében a TIT központ azon szándékáról tudósította egyesületünket, miszerint a továbbiakban piaci alapú (havonta több milliós) bérleti/használati díjat kíván érvényesíteni az egyesülettel szemben.

  (A késõbbiekben pert kezdeményeztek a PKKB elõtt, ahol ezt a kérelmüket elutasították. Késõbb egy viszontkereset formájában próbálták érvényesíteni pénzügyi követelésüket, de a per lezárásakor ezt is elutasította a Bíróság.)

  2005 szeptember 2.
  A Népszabadság szeptember 2-án megjelent - immáron harmadik - cikkében az "ügy" legfrissebb fejleményeirõl tudódítja olvasóit.

  2005 szeptember 1.
  A KVI a TIT elzárkózására hivatkozva lemondja a szeptember 6-ra tervezett egyeztetést. A TIT vezetés kijelenti, hogy a Lézerszínház felmondása független a KVI "utasításától". (2005. március elsején még nem így tudták!)
  2005 augusztus 17.
  A Multimédia válaszlevélben értesíti a Planetárium igazgatóját, hogy a számukra elfogadhatatlan helyzetben, nem tehetnek és nem tesznek eleget a TIT utasításának.

  Válaszlevél a Planetárium igazgatójának... (*.pdf)


  2005 augusztus 17.
  A Planetárium a TIT levelének másolatával értesíti a LézerSzínház vezetõit a kiürítési utasításról.

  Kisérőlevél a KIÜRÍTÉSI UTASÍTÁSHOZ... (*.pdf)


  2005 augusztus 16.
  A KVI szeptember 6-ra egyeztetõ megbeszélésre hívta a TIT és a LézerSzínház képviselõit.

  A KVI MEGHÍVÓJA... (*.pdf)


  2005 augusztus 10.
  A TIT vezetés elküldi levelét, amelyben a LézerSzínház eltávolítását a Planetárium igazgatójának személyes felelõsségévé teszi

  Kiürítési utasítás... (*.pdf)


  2005 augusztus 8.
  A TIT vezetés egy ügyvédi iroda útján közli: Nem tárgyalunk!

  A TIT NEM TÁRGYAL... (*.pdf)


  2005 augusztus 6.
  Népszabadság • Rab László írása:
  A szúrt fények társasága
  Miért akarja a TIT eltávolítani a Lézerszínházat a Planetáriumból?

  A cikk


  2005 július 13. A Népszabadság tájékoztatja olvasóit.

  2005 július 4. Megérkezik a TIT Elnökének még június 20-án kelt válaszlevele.

  A TIT Elnök válaszlevele (*.pdf)


  2005 június 24. A TIT Közgyûlés annak ellenére sem veszi napirendjére a tagfelvétel kérdését, hogy a TIT Budapesti szervezetének vezetõje - a kérdés elodázásából fakadó károk mérséklésével indokolva - javasolta azt.

  A Közgyûlésen szavazati joggal résztvevõ tagegyesületi vezetõk, valószínûleg nem voltak tisztában az TIT alapszabályának rendelkezéseivel: Tagfelvételrõl kizárólag a Közgyûlés hozhat döntést.

  Úgy gondoljuk, egy magát közhasznúvá minõsített társadalmi szervezet tagfelvételi kérelem esetén azt vizsgálhatja, az alapszabályában foglalt feltételeknek a jelentkezõ megfelel-e, ahhoz más, esetleg többlet-feltételt vagy eltérõ szempontot nem társíthat.

  A TIT Alapszabály ide vonatkozó rendelkezései (*.pdf)


  A TIT összes tagszervezetének vezetõ tisztségviselõi is megkapják az elnök részére megküldött levél másolatát.

  2005 június 12. Az MMS levélben fordul a TIT Elnökéhez, amiben segítségét kéri a nyilvánvalóan téves információkra alapozott bizottsági döntések korrigálásában.

  Levél a TIT Elnökéhez (*.pdf)


  2005 június 9. A TIT Etikai Bizottság elnöke szóban tájékoztatja Hegedüs Györgyöt a LézerSzínház mûvészeti igazgatóját és Dr Horváth Andrást a Planetárium igazgatóját, hogy a TIT Etikai Bizottsága három indokra hivatkozva nem támogatja az MMS tagfelvételét.

  Az Etikai Bizottság elnöke a döntés modvacsinált, téves tényekre alapozott indoklásának cáfolata, illetve a részére átadott dokumentumok ellenére sem látta megváltoztathatónak a Bizottság álláspontját.

  Emlékeztető a megbeszélésről (*.rtf)


  2005 április 27. A KVI fõigazgatója levélben hárítja el az MMS megkeresésére adandó érdemi választ. Ugyan akkor felveti: Amennyiben az MMS a TIT tagszervezetként mûködne a KVI nem kifogásolná a LézerSzínház tevékenységét.
  E levél másolatát a KVI megküldte a TIT vezetõinek is.

  A KVI vezérigazgató felvetése, tökéletesen egybe vágott az MMS vezetõinek korábbi értékelésével.


  2005 április 12. Az MMS bemutatkozó levelet küld a TIT tagegyesületek vezetõinek és a TIT elnökének: Dr. Vizi E Szilveszter akadémiai elnöknek.

  2005 április 12. Az MMS vezetõi a KVI fõigazgatõjához Zelles Sándorhoz fordulnak a szerintük jogértelmezési tévedés miatt született utasítás visszavonása érdekében.

  A KVI főigazgatójához írt levél (*.pdf)


  2005 március 25.
  Az MMS vezetõsége úgy értékeli, hogy az MMS, mint a TIT tagszervezet, minden konfliktus nélkül biztosíthatja a TIT-el kötött együttmûködési megállapodás - a LézerSzínház mûködésének - folyamatosságát. Ezért az MMS - a TIT Alapszabályában rögzített feltételeknek megfelelõen - kéri tagfelvételét a TIT Közgyûlésétõl.

  A tagfelvételt kérő levél (*.pdf)


  2005 március 25. Piróth Eszter TIT igazgató - három hét után - szóban tájékoztatja az MMS ügyvezetõjét a szerzõdés felmondásának okáról: A Kincstári Vagyon Igazgatóság (KVI) Pest Megyei Regionális Igazgatósága utasításáról. A Planetárium igazgatója átadja a KVI utasítását, az utasításban említett ellenõrzési jegyzõkönyvet és a jegyzõkönyvben hivatkozott megállapodást, amelyben a KVI a TIT tulajdonába adta a Planetárium épületét.

  Ekkor derült ki az MMS számára, hogy a TIT - még 1998-ban - az együttmûködési megállapodásuk elhallgatásával, szerzõdést kötött a KVI-vel, a Planetárium átvételérõl.


  2005 március 3. A TIT - az ekkor már több mint 15-éves - együttmûködési megállapodását, mindenféle indoklás nélkül felmondja.

  A felmondó levél (*.pdf)


  2005 március 1.
  A TIT vezetés értesíti a Planetárium igazgatóját, hogy a LézerSzínházzal 10 éve kötött együttmûködési megállapodást a KVI utasítása miatt felmondta!

  2005 január A LézerSzínház mûvészeti vezetõje egy a TIT igazgatójánál folytatott személyes találkozón a két szervezet szorosabb szervezeti együttmûködését javasolja a Planetárium audio-vizuális rendszerének megújítása, egy számítógép vezérelt video projektor-rendszer - a "Gömb-mozi" - közös megvalósítása érdekében. (Még a személyes találkozó előtt megkapja a TIT vezetés a Multimédia Stúdió tevékenységét részletesen bemutató ismertetõt.)

  1991 A TIT és a Multimédia Stúdió - a korábbi bérleti szerzõdés helyett - együttmûködési megállapodást köt a Planetárium közös üzemeltetésére, a LézerSzínház elõadásainak bemutatására. (Az együttmûködési megállapodás utoljára 1995-ben lett megújítva. 1996-tól folyamatossá vált a korábban idõnként megújított szerzõdés.)

  1989 Megalakul a Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület, amely 2002-tõl, mint közhasznú egyesület tartja fenn és mûködteti a LézerSzínházat.

  Az MMS eredeti Alapító Okirata 1989-ből (*.pdf)


  1987 Az MMS saját költségén önálló irodát, mûhelyt és raktárakat épít a Planetárium épületében.

  1983 A Budapesti Mûszaki Egyetem segítségével létrejön a Multimédia Stúdió (MMS). A fiatal mûvészek és mérnökhallgatók alkotóközössége koordinálja a LézerSzínház elõadásat a Planetáriumban. Az MMS bérli a Planetáriumot a próbák és az elõadások idejére.

  Újságcikk a kezdetekről - 1984-bõl (*.gif)


  1980 április: Az elsõ multimédia elõadás bemutatója az akkor mindössze másfél éves Planetáriumban.

  Multimédia Stúdió Mûvészeti Egyesület (2005)